fbpx

Polityka prywatności 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES
strony internetowej Amazonway

Polityka prywatności i cookies  ma na celu należyte informowanie Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Z tego względu, w niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania  danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, o prawach podmiotów danych oraz o szeregu innych danych wymaganych przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dokument zawiera również informację na temat wykorzystania plików cookies.

definicje

Administrator danych (Administrator): Amazonway & Partners z siedzibą przy ulicy Bohaterów Westerplatte 24 w Zielonej Górze, e-mail info@amazonway.eu
Dane osobowe: wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
RODO: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, str.1).
Strona www (strona): strona prowadzony pod adresem amazonway.eu
Użytkownik: każda osoba fizyczna odwiedzająca stronę www lub korzystająca z jej funkcjonalności.

administrator danych

Amazonway & Partners z siedzibą przy ulicy Bohaterów Westerplatte 24 w Zielonej Górze, e-mail info@amazonway.eu

KATEGORIE OSÓB I ZAKRES DANYCH PRZETWARZANYCH NA STRONIE

Administrator przetwarza dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu/ów dla których zostały zebrane.

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH ZE STRONY INTERNETOWEJ

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres przechowywania danych przez Administratora danych zależy od celu przetwarzania.
W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora danych tzn. na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO – dane przetwarzane są przez okres umożliwiający jego realizację lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.
Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania bądź do wygaśnięcia celu dla którego została zebrana. Okres przetwarzania danych może być dodatkowo przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
Dane osób aplikujących będziemy przetwarzać do 6 miesięcy od dnia zakończenia rekrutacji. Jeśli chcesz aby twoje dokumenty aplikacyjne zostały uwzględnione w kolejnym postępowaniu rekrutacyjnym musisz nas o tym poinformować. Możesz to zrobić załączając np. poniższą klauzulę zgody w swoich dokumentach aplikacyjnych.
,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby przyszłych rekrutacji.’’

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

OBDIORCY DANYCH

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) może różnić się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG, tylko podmiotom które dają odpowiednie gwarancje ochrony danych osobowych.
Korzystamy z narzędzi analitycznych takich jak Google Analytics oraz Pixel Facebooka, które udostępniane są przez podmioty mogące mieć siedzibę poza EOG. W związku z tymi narzędziami może dochodzić do gromadzenia i przekazywania Twoich danych poza EOG, przy czym informujemy, iż dostawcy usług firma Google Ireland Ltd. oraz Facebook Ireland Ltd. przystąpiły do programu Tarczy Prywatności UE-USA oraz potwierdzają przestrzeganie zasad ochrony prywatności, określonych w RODO dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych. Oba podmioty deklarują, iż zapewniają poziom ochrony odpowiadający wymaganiom RODO.

PLIKI COOKIES, GOOGLE ANALYTICS, ,,FACEBOOK PIXEL’’

CIASTECZKA GOOGLE ANALYTICS

Strona korzysta z mechanizmu Google Analytics w celach statystycznych i analitycznych. Szanując Państwa prawo do prywatności włączyliśmy w Google Analytics anonimizację adresów IP Użytkowników strony www.

Google Analytics posługuje się 5 ciasteczkami: _utma, _utmb, _utmc, _utmz, oraz _utmv.

Ciasteczko        Rodzaj              Opis

_utma               stałe                 unikalny identyfikator domeny (czasami nazywany haszem), który (jak sama nazwa wskazuje) jest unikalny dla każdej witryny

_utmb               stałe                 odpowiedzialne za przechowywanie informacji na temat danej odwiedziny

_utmc               sesyjne             współpracuje z _utmb i jego zadaniem jest ustalenie, czy należy rozpocząć śledzenie nowej odwiedziny, czy też zbierane dane powinny zostać zaliczone do starej

_utmz               stałe     zawiera ono informację na temat źródeł odwiedzin

_utmv               stałe     pojawia się ono tylko wtedy kiedy na witrynie jest stosowane śledzenie niestandardowych zmiennych

Więcej na stronie internetowej: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/cookie-usage

Polityka Prywatności Google Analytics: http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html

Korzystamy z narzędzi analitycznych takich jak Google Analytics oraz Pixel Facebooka, które udostępniane są przez podmioty mogące mieć siedzibę poza EOG. W związku z tymi narzędziami może dochodzić do gromadzenia i przekazywania Twoich danych poza EOG, przy czym informujemy, iż dostawcy usług firma Google Ireland Ltd. oraz Facebook Ireland Ltd. przystąpiły do programu Tarczy Prywatności UE-USA oraz potwierdzają przestrzeganie zasad ochrony prywatności, określonych w RODO dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych. Oba podmioty deklarują, iż zapewniają poziom ochrony odpowiadający wymaganiom RODO.

ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony www mogą samodzielnie dokonać, w każdym czasie, zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika strony www.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Jeśli po raz pierwszy odwiedzasz naszą stronę, to zarządzanie plikami cookies możliwie jest również poprzez przycisk ,,dostosuj’’ znajdujący się w oknie, które wyświetla się użytkownikowi strony. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Pliki cookies pomagają sprawniej poruszać się po naszej stronie internetowej. Jeżeli zablokujesz nasze pliki cookies możesz spotkać się z sytuacją, w której pewne elementy i udogodnienia naszej stron internetowej przestaną działać.

Jak zablokować usługi statystyczne Google Analytics?

Dodatek do przeglądarki umożliwiający zablokowanie Google Analytics można pobrać tutaj.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeśli masz pytania dot. nasze polityki prywatności i cookies. Skontaktuj się z nami pisząc na adres mailowy info@amazonway.eu

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Informacje zawarte w niniejszej Polityce są na bieżąco weryfikowane i w razie potrzeby aktualizowane. Ostatnia aktualizacja została przyjęta i obowiązuje od 05.11.2020r.