fbpx

Sprzedaż na Niemieckim Amazonie i Francuskich marketplace – Eco-obowiązki sprzedawcy

W pracy naszej agencji zauważyliśmy, że sprzedaż na niemieckim Amazonie czy francuskich marketplace’ach nie zawsze wiąże się ze znajomością wymogów, jakie stawia ustawodawstwo danego kraju. Dotyczy to zarówno sprzedawców, którzy zamierzają poszerzyć swoje kanały sprzedażowe o rynki zagraniczne, jak i tych, którzy już tam funkcjonują. Tymczasem każdy producent, sprzedawca czy ogólnie osoba wprowadzająca produkty na rynek jednego z krajów członkowskich UE musi zapoznać się z obowiązującym tam ustawodawstwem.

Sprzedaż na niemieckim Amazonie – co robi Europa, żeby działać proekologicznie?

W dniu 30 maja 2018 Unia Europejska wydała Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/851 (zmieniająca dyrektywę 2008/98/WE) w sprawie odpadów, która określa regulacje nazywane Pakietem Odpadowym i wprowadza Rozszerzoną Odpowiedzialność Producenta (ROP). Jednakże każde z państw członkowskich wdraża założenia pakietu w różnym tempie. Krajami europejskimi, w których implementacja założeń programowych pakietu do ustawodawstwa krajowego przebiega najsprawniej, są Francja i Niemcy. To właśnie dlatego najbardziej interesuje nas sprzedaż na francuskich marketplace’ach, czy niemieckim Amazonie.

Jakie rozwiązania funkcjonują we Francji i w Niemczech?

We Francji system ROP funkcjonuje już od kilku lat i kolejne kategorie produktów są wciągane na listę. Zorganizowana sieć eco-organizacji umożliwia rejestrację wprowadzającego na rynek produkt, ułatwiając mu realizację obowiązków wynikających z tej dyrektywy. Francja poszerza również ponadprogramowo listę kategorii produktów objętych ROP. W Niemczech ta lista nie jest jeszcze tak obszerna jak we Francji, jednak będzie ona uzupełniana sukcesywnie według założeń pakietu odpadowego. Natomiast bardzo ważna jest kwestia utylizacji opakowań, w ramach której Niemcy stworzyli rejestr LUCID, w którym powinien figurować każdy producent, dystrybutor czy sprzedawca dostarczający produkty w Niemczech.

Z dniem 1 stycznia 2022, zgodnie z ustawą AGEC (LOI n° 2020-105 du 10 février 2020, Loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire czyli ustawa stanowiąca o walce z marnotrawstwem oraz o ekonomii obiegowej), ustawodawca francuski nakłada nowe obowiązki również na sektor e-commerce. Od tego dnia każda osoba fizyczna lub prawna, która umożliwia sprzedaż wysyłkową lub dostawę produktów objętych przez ROP na rzecz osób trzecich poprzez wykorzystanie interfejsu elektronicznego takiego jak marketplace, platforma, portal lub podobny system jest zobligowana uczestniczyć, lub przyczyniać się do zapobiegania i zarządzania odpadami powstającymi na skutek tej działalności. Jednak może zostać wyłączona z tej odpowiedzialności w przypadku dostarczenia dowodów, że osoba trzecia (osoba fizyczna lub prawna, która przygotowuje, produkuje, obrabia, przetwarza, sprzedaje lub importuje swoje produkty) sama dopełnia już tego obowiązku.

Z czym w takim razie wiąże się sprzedaż na francuskich marketplace’ach? Obowiązek polega na rejestracji w odpowiedniej dla swojej kategorii produktu eco-organizacji oraz deklaracji ilości sprzedanych produktów i odprowadzaniu odpowiednich eco-składek. Wysokość eco-składki zależy od możliwości ponownego użycia, recyklingu lub utylizacji produktu. Ustalana przez daną eco-organizację wysokość eco-składki powinna być widoczna dla każdego kupującego.

Co oznacza dla Ciebie jako sprzedawcy europejska dyrektywa?

Z pewnością jako sprzedawca na AMAZON.FR lub na innych francuskich marketplace’ach, dostałeś już informacje o zmianach wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku. Aby zachować ciągłość sprzedaży na początku większość marketplace’ów będzie dopełniać tego obowiązku w imieniu swoich sprzedawców, a następnie potrącać należne, poniesione koszty. Niedługo jednak podanie numeru identyfikacyjnego będzie obowiązkowe. Inne platformy, jak np. Conforama (Marketplace by Confo), obligują swoich sprzedawców do przejęcia tego obowiązku przed 1 stycznia 2022 roku. Marketplace zobowiązuje do podania numeru identyfikacyjnego, świadczącego o przynależności do odpowiedniej eco-organizacji, pod groźbą zawieszenia konta sprzedażowego, aż do momentu uregulowania sytuacji. Co za tym idzie, numer ten będzie z pewnością wymagany przy zakładaniu konta sprzedażowego na tej platformie.

Sprzedaż na niemieckim Amazonie również obliguje do przekazania numeru rejestracji w LUCID, rejestrze centralnej agencji opakowań oraz numeru rejestracji w eko-organizacji właściwej dla kategorii urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Odrębnym obowiązkiem jest umożliwienie kupującemu darmowego odbioru zużytego produktu z kategorii podległej ROP, również tego niezakupionego u danego sprzedawcy, ale o podobnych parametrach. Obowiązek ten wprowadza zarówno ustawodawca niemiecki jak i francuski. W naszej pracy widzimy, że sprzedaż na niemieckim i francuskim Amazonie jest kluczowa dla wielu sprzedawców – są to zresztą wiodące rynki nie tylko w kontekście sprzedaży na AMAZON.FR lub AMAZON.DE. Za niedopełnienie powyżej opisanych obowiązków przewidziane jest zawieszenie ofert produktów z kategorii podległej ROP, a na niektórych platformach – kont sprzedażowych. Oczywiście ustawodawcy nie zapomnieli o karach finansowych, które wynikają niedopełnienia nałożonych obowiązków. Jeżeli wiążesz z tymi rynkami rozwój Twojego biznesu, musisz zapoznać się z tym wymogami i przebrnąć przez niezbędne procedury.

Możesz też wykorzystać pomoc w sprzedaży na Amazon, dzięki której unikniesz niepotrzebnych Twojemu biznesowi problemów. W Amazonway kompleksowo dbamy o Twoje działania w marketplace’ach. Dzięki temu obsługa sprzedaży Amazon jest profesjonalna, uwzględnia lokalne ustawodawstwo i pozwala zwiększyć zyski. Prowadzimy też szkolenia o Amazonie, podczas których dzielimy się wiedzą i doświadczeniem.

Zostań z nami

Co to jest Amazon FBA?

Co to jest Amazon FBA? To usługa, która zrewolucjonizuje Twój system sprzedaży na marketplace’ach. Chyba każdy przedsiębiorca, który próbował skorzystać z możliwości, jakie oferuje sprzedaż

Czytaj więcej »

Jak sprzedawać na Etsy?

Chciałbyś trafić ze sprzedawanymi towarami do znacznie szerszego grona klientów? W takim razie sprawdź nasz poradnik, które podpowie każdemu jak sprzedawać na Etsy. Witryna ta

Czytaj więcej »