fbpx

Sprzedaż na Niemieckim Amazonie i Francuskich marketplace – Eco-obowiązki sprzedawcy

Udostępnij wpis

W pracy naszej agencji zauważamy, iż wielu sprzedawców, którzy zamierzają poszerzyć swoje kanały sprzedażowe o rynki zagraniczne lub Ci, którzy już tam funkcjonują, często nie bierze pod uwagę wymogów stawianych przez ustawodawstwo danego kraju. Tymczasem obowiązkiem producenta, sprzedawcy czy ogólnie wprowadzającego produkty na rynek jednego z krajów członkowskich UE jest zapoznać się z obowiązującym tam ustawodawstwem.

Europa prężnie działa na polu wydawania dyrektyw mających na celu działania pro-ekologiczne.

W dniu 30 maja 2018 została wydana Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/851 (zmieniająca dyrektywę 2008/98/WE) w sprawie odpadów, która określa regulacje nazywane Pakietem Odpadowym i wprowadza Rozszerzoną Odpowiedzialność Producenta (ROP). Jednakże każde z państw członkowskich wdraża założenia pakietu w różnym tempie. Krajami europejskimi gdzie implementacja założeń programowych pakietu do ustawodawstwa krajowego przebiega najsprawniej są Francja i Niemcy.

We Francji system ROP funkcjonuje już od kilku lat i kolejne kategorie produktów są wciągane na listę ROP. Zorganizowana sieć eco-organizacji umożliwia rejestrację wprowadzającego na rynek produkt, ułatwiając mu realizację obowiązków wynikających z tej dyrektywy. Francja poszerza również ponadprogramowo listę kategorii produktów objętych ROP. W Niemczech ta lista nie jest jeszcze tak obszerna jak we Francji, jednak będzie ona uzupełniana sukcesywnie według założeń pakietu odpadowego. Natomiast bardzo ważną jest kwestia utylizacji opakowań, w ramach której Niemcy stworzyli rejestr LUCID gdzie powinien figurować każdy producent, dystrybutor czy sprzedawca dostarczający produkty w Niemczech.

Z dniem 1 stycznia 2022, zgodnie z ustawą AGEC (LOI n° 2020-105 du 10 février 2020, Loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire czyli ustawa stanowiąca o walce z marnotrawstwem oraz o ekonomii obiegowej), ustawodawca francuski nakłada nowe obowiązki również na sektor e-commerce. Od tego dnia każda osoba fizyczna lub prawna, która umożliwia sprzedaż wysyłkową lub dostawę produktów objętych przez ROP na rzecz osób trzecich poprzez wykorzystanie interfejsu elektronicznego takiego jak marketplace, platforma, portal lub podobny system jest zobligowana uczestniczyć lub przyczyniać się do zapobiegania i zarządzania odpadami powstającymi na skutek tej działalności. Jednak może zostać wyłączona z tej odpowiedzialności w przypadku dostarczenia dowodów, iż osoba trzecia (osoba fizyczna lub prawna, która przygotowuje, produkuje, obrabia, przetwarza, sprzedaje lub importuje swoje produkty) sama dopełnia już tego obowiązku. Obowiązek ten polega na rejestracji w odpowiedniej dla swojej kategorii produktu eco-organizacji oraz deklarowaniu ilości sprzedanych produktów i odprowadzaniu odpowiednich eco-składek. Wysokość eco-składki zależna jest od możliwości ponownego użycia, recyklingu lub utylizacji produktu. Ustalana przez daną eco-organizację, wysokość eco-składki powinna być widoczna dla kupującego.

Z pewnością, jako sprzedawca na AMAZON.FR lub na innych francuskich platformach sprzedażowych, dostałeś już informacje dotyczące zmian wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2022. Aby zachować ciągłość sprzedaży, na początku większość marketplaces będzie dopełniać tego obowiązku w imieniu swoich sprzedawców, a następnie potrącać należne, poniesione koszty. Jednakże podanie numeru identyfikacyjnego będzie w niedługim czasie obowiązkowe. Inne platformy, jak np. Conforama (Marketplace by Confo), obligują swoich sprzedawców do przejęcia tego obowiązku przed 1 stycznia 2022. Marketplace zobowiązuje podania numeru identyfikacyjnego, świadczącego o przynależności do odpowiedniej eco-organizacji, pod groźbą zawieszenia konta sprzedażowego, aż do momentu uregulowania sytuacji. Co za tym idzie, numer ten będzie z pewnością wymagany przy zakładaniu konta sprzedażowego na tym marketplace.

AMAZON.DE również obliguje do przekazania numeru rejestracji w LUCID, rejestrze centralnej agencji opakowań oraz numeru rejestracji w eko-organizacji właściwej dla kategorii urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Odrębnym obowiązkiem jest umożliwienie kupującemu darmowego odbioru zużytego produktu z kategorii podległej ROP, również tego nie zakupionego u danego sprzedawcy, ale o podobnych parametrach. Obowiązek ten wprowadza zarówno ustawodawca niemiecki jak i francuski. W naszej pracy widzimy, iż rynek niemiecki i francuski są dla wielu sprzedawców jednymi z wiodących rynków i to nie tylko w kontekście sprzedaży na AMAZON.FR lub AMAZON.DE. Za niedopełnienie powyżej opisanych obowiązków przewidziane jest zawieszenie ofert produktów z kategorii podległej ROP, a na niektórych platformach – kont sprzedażowych. Oczywiście ustawodawcy nie zapomnieli o karach finansowych wynikłych z niedopełnienia nałożonych obowiązków. Jeżeli wiążesz z tymi rynkami rozwój Twojego biznesu, musisz zapoznać się z tym wymogami i przebrnąć przez niezbędne procedury.

Rejestrujesz się tylko raz, a potem śpisz spokojnie…

Zostań z nami